fbpx

מדיניות החזרת מוצרים

נוהל החזרת מוצרים

חיה של חנות” – מבית – דרך הטבע אגש”ח בע”מ 570058180

מדיניות החזרת מוצר
בכפוף לחוק ותקנות הגנת הצרכן ובתנאים הבאים:

 

מצב המוצר

 

·         המוצר המוחזר יהיה חדש, שלם, תקין וללא פגם כפי שסופק.

·         המוצר יהיה ארוז באריזה המקורית כפי שסופק.

·         מחיר המוצר עולה על 50 ₪ (חמישים שקלים חדשים).

 

מועד החזרה

 

·         ניתן יהיה להחזיר מוצר עד 14 יום קלנדרים מיום הקניה.

 

מקום מסירת המוצר

 

·         מסירת המוצר תעשה בחנות “דרך הטבע” בלבד.

 

החזרה וביטול עסקה

 

·         החזרת המוצר כפופה להצגת חשבונית או פתק החלפה או סרט קופה מקוריים המעידים על עצם ביצוע העסקה “דרך הטבע”, מועד ביצועה והסכום הנקוב בהם.

·         “דרך הטבע” רשאית לגבות מהלקוח עלות דמי ביטול בשיעור 5% ממחיר המוצר / השירות שניתן או לגבות 100 ₪, לפי הנמוך מהשניים.

·         עסקה באשראי- תיתכן עמלת ביטול נוספת בגין עמלת סליקה בגובה של עד 2.5% מדמי הביטול.

 

מוצר שלא ניתן להחזרה

 

·         לא ניתן יהיה להחזיר ו/או להחליף בלוני גז, ספרים ומפות.

·         לא ניתן יהיה להחזיר מוצרים מכל סוג שהוא שנעשה בהם שימוש ו/או שיוצרו או הוזמנו במיוחד עבור הלקוח או על פי מידותיו או בהתאם לדרישות מיוחדות ו/או מוצרים שאריזתם נפתחה ושלא ניתן לארזם בשנית.

 

אופן החזרת התמורה

 

·         החזרת התמורה בניכוי דמי הביטול תיעשה בסמוך למועד ביטול העסקה בכפוף להחזרת המוצר כאמור לעיל ולא יאוחר מ-14 ימים קלנדרים ותיעשה בהתאם לאופן בו נעשה התשלום בגין הרכישה. אם נעשה התשלום במזומן או בשיק, השבת התמורה בניכוי דמי ביטול, תיעשה במזומן או בשיק מזומן תוך 5 ימי עסקים ממועד ביטול העסקה. היה התשלום בשיק – תוחזר התמורה בניכוי דמי ביטול ורק לאחר שנפרע השיק במלואו. דמי הביטול ישולמו על ידי הלקוח במזומן או בכרטיס אשראי במועד החזרת התמורה ללקוח. במידה ובוצע התשלום באמצעות כרטיס אשראי, יבוטל החיוב  על ידי הודעה של דרך הטבע לחברת כרטיס האשראי של הלקוח על ביטול העסקה בניכוי דמי הביטול.

 

ט.ל.ח.

 

 

נגישות
preloader